Tel.: 024- 641 89 22     Mob.: 06-107 129 82        
  • Image One
  • Image Two
  • Image Three
  • Image Four
  • Image Five
  • Image six

Geschiedenis van de Eikenhorst
te Wijchen

Geschiedenis boerderij de Eikenhorst

Boerderij De Eikenhorst is een eeuwenoude boerderij aan de rand van Wijchen, gelegen aan het Wijchens Ven. Uit de eerste aankoopnota’s, gevonden in het archief van het Oud Burgeren Gasthuis, blijkt dat de boerderij minimaal 300 jaar oud moet zijn. Op deze nota viel te lezen dat de zorginstelling het bedrijf gekocht heeft in 1743, en omvatte toen enkele bedrijfsgebouwen en een totale grondoppervlakte van 12 morgens. (een oude oppervlakte maat, een morgen was ongeveer de totale oppervlakte van wat men in 1 ochtend kon bewerken) Al met al niet zo groot dus. In de loop der tijd heeft men gronden bijgekocht. De familie Sengers is aan het begin van de 20e eeuw op deze locatie terecht gekomen. Van oudsher kwamen zij uit Hernen en pachtten daar een boerenbedrijf van een kerk. Gezien het feit dat de familie katholiek was en de kerk waarvan de boerderij gehuurd werd protestant, werden zij verzocht uit te zien naar een andere locatie. Per toeval is men toen aan de staddijk1 terecht gekomen. De Eikenhorst omvatte ondertussen een fors groter areaal landbouwgrond in vergelijking met het aankoop moment door het oud burgeren gasthuis. De bewerkbare oppervlakte bedroeg ondertussen ruim 35 ha grond, enkele schuren en een woonhuis. Tevens behoorde er nog enkele hectares bos bij de boerderij. Vanwege het feit dat het een grote familie was, er waren toen 13 kinderen aanwezig, konden zij op deze locatie starten. Een deel bos is toen ontgonnen en omgezet in gras en akkerland. Rond 1940 heeft opa The, samen met oma Lies deze locatie verder geexploiteerd. Veel werk werd er verricht met de hand en het paard. Het was uiteraard hard werken, maar vele handen hielpen daar bij, zodat het toch rond gezet kon worden.


Adres:
Eikenhorst Wijchen
Staddijk 1
6603 LM Wijchen

Tel.:  024-641 89 22
Mob.: 06-107 129 82.